Så här tycker Feministiskt initiativ att vi ska klara zombieapokalypsen

Feministiskt initiativ får dagligen mejl om alla möjliga sakfrågor från eldsjälar runt om i landet. Eldsjälen Herman som driver bloggen Zombieöverlevnad har gjort en partiutfrågning som handlar om precis det som bloggen handlar om. Feministiskt initiativ var inte listade i blogginlägget men självklart svarar vi även på dessa frågor.

1. Hur tycker ni Sveriges katastrofberedskap för oväntade händelser är? Vad vill ni förbättra?
Med anledning av de senaste årens ökade naturkatastrofer runt om i landet är det tydligt att katastrofberedskapen kommer att behöva stärkas inför framtiden. Vi ser gärna att Smittskyddsinstitutet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tar fram ett förslag för vad som bör förbättras. För tillfället har MSB bedömt att sannolikheten för ett zombieutbrott är låg och att Sveriges befolkning istället ska vara väl förberedd inför oväntade händelser.

2. Tror ni zombier är snabba eller långsamma och tror ni på olika strategier för att bemöta de olika hoten?
Zombies ses generellt som långsamma varelser. Nu för tiden porträtteras zombies som snabbare varelser och även kännande varelser (dock väldigt sällsynt).

I de fall där zombies är ett hot mot övriga varelser ligger hotet snarare i att de är uthålliga och smittsamma. Då gäller det att vara väl förberedd enligt rekommendationer från Smittskyddsinstitutet och MSB.

I de fall där zombies är kännande varelser och inte utgör ett hot mot övriga varelser bör vi se över vilka rättigheter en zombie kan tillgodogöra sig för att bli en del av övriga samhället. Då ser vi gärna att Migrationsverket får ett uppdrag i linje med det vi anser om uppehållstillstånd för papperslösa: stötta nyanlända i frågor som rör arbete, bostad och utbildning.

3. Hur tolkar ni lagarna angående att döda zombier? Går nödvärnsrätten före griftefridslagen?
Zombies må vara döda men de är ändå levande döda, vilket de visserligen inte kan rå för. Nödvärnsrätten går före griftefridslagen.

4. Kan ni tänka er att göra zombieförberedelser avdragsgilla?
Ingen person ska behöva känna sig otrygg eller oförberedd inför en zombiekatastrof. Avdragsgilla tjänster är något som i större utsträckning gynnar hushåll som har det bättre ställt än genomsnittet. Feministiskt initiativ vill avskaffa både RUT och ROT av samma anledning.

Om en zombiekatastrof dessutom leder till en apokalyps är det av högsta prioritet att så många människor som möjligt överlever. I den värld som målas upp efter apokalypsen kommer vi att ha ännu större behov av en bred och varierad kunskap som olika människor med olika bakgrund har. Därför ligger det på statens ansvar att zombiesäkra samtliga hushåll.

Läs hela partiutfrågningen av Herman från bloggen Zombieöverlevnad.

SVT:s valkompass: Maria Sjöberg, Feministiskt initiativ

Presentera dig själv
Jag är uppvuxen i Jakobsberg där det inte fanns så mycket att göra om man inte själv fixade det. Därför har jag alltid jobbat med att skapa trygga rum och plattformar för fans av japansk populärkultur, geek girls och nördiga hbtq-personer.

Varför ska man rösta på dig?
Feministiskt initiativ är det enda partiet som driver en kompromisslös antirasistisk och feministisk politik.

Vilka tre politiska frågor är de viktigaste för dig att driva?
1. Lika rättigheter oavsett köns- och sexuell identitet
2. Säkerhet och trygghet på nätet
3. Frihet från rasistisk diskriminering

Läs hela presentationen och se hela min kandidatsida på SVT.se.

HBTQ-rättigheter är mänskliga rättigheter – publicerad i QX Debatt/#HBTQVal14

Det är dags att gå till val. I dagens Europa sparkar socialkonservativa och nationalistiska krafter nedåt på hbtq-personers rättigheter att bilda familj och leva öppet utan risk för hot och våld. Bland annat Ukraina kan rösta ned lagförslag om att hbtq-personer inte ska bli diskriminerade på sitt arbete och transpersoner förlorar rätten till att bestämma över sin egen kropp genom bland annat tvångssterilisering.

Det är hög tid att EU erkänner självbestämmande över den egna kroppen och rätten att leva öppet oavsett sexualitet, könsidentitet och könsuttryck som en självklar mänsklig rättighet.

En resolution om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som innehöll en uppmaning om att alla medlemsstater ska ta bort lagstiftning med krav på tvångssterilisering lyftes i Europaparlamentet i december 2013. Uppmaningen innehöll också rätt till säkra aborter, sexualundervisning, tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård samt preventivmedel. Istället för att anta uppmaningen accepterades ett urvattnat förslag om att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och sexualundervisning i skolan hör till medlemsstaternas huvudområden.

Det räcker inte att nå strukturerna och problemen från ett håll. Vi måste ha ett intersektionellt perspektiv för att förstå hur de olika strukturerna samverkar.
Redan i valet 2010 var Feministiskt initiativ det parti som fick högst poäng i RFSL:s undersökning av de olika partiernas hbtq-politik. Inför valet 2014, detta supervalår, står vi fortfarande i framkanten. Några av de partier som redan sitter i EU-parlamentet hävdar dessutom att jämställdhet och hbtq-frågor måste stå tillbaka för den allt mer snäva flyktingpolitiken. Då glömmer de sittande partierna att även hbtq-personer är flyktingar.

Feministiskt initativ vill ha:
– fri rörlighet som täcker regnbågsfamiljer, där äktenskap och vårdnadsrätt erkänns i hela unionen
– möjlighet för transpersoner att ändra juridiskt kön och könstillhörighet i samtliga EU länder
– frihet från diskriminering av hbtq personer inom varken skolan, i vården eller i arbetslivet
– en lagstiftning mot homofobisk och transfobisk hets och hatbrott som ska implementeras i alla medlemsländer
– sanktioner mot de länder som bryter mot våra hbtq-rättigheter

Det är dags för Europa att ta våra rättigheter på allvar och erkänna våra rättigheter för vad de är: mänskliga rättigheter.

Jazz Muntenau, EU-kandidat Feministiskt initiativ
Alexandra Byröd, EU-kandidat Feministiskt initativ
Lars Gårdfeldt, Riksdagskandidat Feministiskt initativ
Maria Sjöberg, Riksdagskandidat Feministiskt initativ

”Vi vet att vi kan – så vi gör.” – Kandidatpresentation till riksdagen, Feministiskt initiativ

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=AABjklB89A4]
Jag heter Maria Sjöberg, från Hägersten, ursprungligen från Jakobsberg.
Vi pratar mycket om sammanhang idag. För sista gången i mitt liv ska jag svara på frågan om var jag kommer ifrån – sedan aldrig mer.
Jag kommer från Geek Girl Meetup, Svenska Lolitaforumet, japansk modesubkultur, Stockholm Pride, gamingbranschen och framförallt kommer jag från internet.
Jag kommer ifrån ett sammanhang där mottot ”She believed she could, so she did” är en självklarhet – för mig och för oss som sitter här, långt ifrån för alla.
I år har vi lärt oss att säga ”nunca mas”. Jag ska lära er att säga ”mai au”, thailändska för ”jag vill inte ha”.
Mai au: transkvinnor ”kan inte bli våldtagna”.
Mai au: personer blir registrerade för att de har ett visst etniskt ursprung.
Mai au: kvinnor nekas inträde till krogar på grund av deras etniska ursprung för att de ”kan se ut som horor”.
Brottsregister har sålts till högstbjudande, fritt för vem som helst att ladda ned. Inte för att individen själv ska kunna styra över den information som finns om en själv i staten, utan för att någon har spelat på allmänhetens rädsla. 2013 känns väldigt 1982 – mai au.
Men framtiden är idag. Framtiden är vi som sitter här, du som tittar och alla andra som har fått nog.
Vi vet att vi kan – så vi gör.

~

I riskdagsvalet 2014 kan du rösta på mig som din kandidat – kryssa 17 för Maria Sjöberg och Feministiskt initiativ.