HBTQ-rättigheter är mänskliga rättigheter – publicerad i QX Debatt/#HBTQVal14

Det är dags att gå till val. I dagens Europa sparkar socialkonservativa och nationalistiska krafter nedåt på hbtq-personers rättigheter att bilda familj och leva öppet utan risk för hot och våld. Bland annat Ukraina kan rösta ned lagförslag om att hbtq-personer inte ska bli diskriminerade på sitt arbete och transpersoner förlorar rätten till att bestämma över sin egen kropp genom bland annat tvångssterilisering.

Det är hög tid att EU erkänner självbestämmande över den egna kroppen och rätten att leva öppet oavsett sexualitet, könsidentitet och könsuttryck som en självklar mänsklig rättighet.

En resolution om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som innehöll en uppmaning om att alla medlemsstater ska ta bort lagstiftning med krav på tvångssterilisering lyftes i Europaparlamentet i december 2013. Uppmaningen innehöll också rätt till säkra aborter, sexualundervisning, tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård samt preventivmedel. Istället för att anta uppmaningen accepterades ett urvattnat förslag om att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och sexualundervisning i skolan hör till medlemsstaternas huvudområden.

Det räcker inte att nå strukturerna och problemen från ett håll. Vi måste ha ett intersektionellt perspektiv för att förstå hur de olika strukturerna samverkar.
Redan i valet 2010 var Feministiskt initiativ det parti som fick högst poäng i RFSL:s undersökning av de olika partiernas hbtq-politik. Inför valet 2014, detta supervalår, står vi fortfarande i framkanten. Några av de partier som redan sitter i EU-parlamentet hävdar dessutom att jämställdhet och hbtq-frågor måste stå tillbaka för den allt mer snäva flyktingpolitiken. Då glömmer de sittande partierna att även hbtq-personer är flyktingar.

Feministiskt initativ vill ha:
– fri rörlighet som täcker regnbågsfamiljer, där äktenskap och vårdnadsrätt erkänns i hela unionen
– möjlighet för transpersoner att ändra juridiskt kön och könstillhörighet i samtliga EU länder
– frihet från diskriminering av hbtq personer inom varken skolan, i vården eller i arbetslivet
– en lagstiftning mot homofobisk och transfobisk hets och hatbrott som ska implementeras i alla medlemsländer
– sanktioner mot de länder som bryter mot våra hbtq-rättigheter

Det är dags för Europa att ta våra rättigheter på allvar och erkänna våra rättigheter för vad de är: mänskliga rättigheter.

Jazz Muntenau, EU-kandidat Feministiskt initiativ
Alexandra Byröd, EU-kandidat Feministiskt initativ
Lars Gårdfeldt, Riksdagskandidat Feministiskt initativ
Maria Sjöberg, Riksdagskandidat Feministiskt initativ

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *